حضرت موسی -علیه السلام - برای حاجتی به همراه بنی اسرائیل، دسته جمعی ، شروع به دعا نمودند.اما از استجابت خبری نشد!

وحی آمد :
“موسی! در جمع بنی اسرائیل که دست دعا به آسمان برداشته و چشم امید دوخته اند، یک گناهکار است.موسی!  به خاطر او که خبرچین است دعای تو و دعای کسانی که با تو همراهند را مستجاب نخواهم کرد.”
حضرت موسی -علیه السلام –عرضه داشت :
“بار خدایا ! او را معرفی نما تا از بین خود بیرونش نمائیم مگر دعایمان مستجاب گردد.”
وحی آمد :
موسی! من شما را از خبرچینی نهی کرده ام، آن گاه خود خبرچینی نمایم!”
پس همگی توبه نمودند و خداوند دعایشان را مستجاب نمود.
                                                                                                بحار الانوار ج 72 ،ص268

                                                            (برگرفته از کتاب شب های بی قراری نوشته دکتر سید محمد بنی هاشمی،ص 24)

 

موضوعات: خدا, استغفار, عبادت, حاجت
[جمعه 1395-04-04] [ 07:17:00 ب.ظ ]